Mobilna Kamionska vaga - Kolska vaga
Vagar Novi Sad :: Čelična mobilna kamionska vaga

VAGAR :: Čelična mobilna kamionska vaga - Kolska vaga

Osnova ove mobilne kamionske vage je čelične konstrukcije, izrađena od zavarenih čeličnih profila i limova. Visinska razlika platforme i temelja je 250 mm i po svojim karakteristikama ovo rešenje spada u najmodernija svetska rešenja. Vaga je izrađena tako da se lako može prići vitalnim delovima radi obavljanja servisnih radova. Oslanja se na 10 elektromehaničkih mernih pretvarala i sastoji se i 4 segmenta dužine 4,5 metara što ukupno čini jedinstvenu celinu za prijem mase u dužini od 18 metara.