Kamionska Kip Vaga
Vagar Novi Sad :: Kamionska Kip Vaga
Vagar Novi Sad :: Kamionska Kip Vaga
Vagar Novi Sad :: Kamionska Kip Vaga
Vagar Novi Sad :: Kamionska Kip Vaga

VAGAR :: Kamionska Kip Vaga

 

Osnova kamionske KIP VAGE je platforma čelične konstrukcije, izrađena od zavarenih čeličnih profila i limova.

Visinska razlika platforme i temelja je 500 mm i po svojim karakteristikama ovo rešenje spada u najmodernija svetska rešenja

Konstrukcija KIP VAGE je izvedena tako da se lako može prići vitalnim delovima (oslonci-pretvarači) radi obavljanja servisnih radova

 

Tehničke karakteristike vage:

 • Nosivost Mak=50000 kg
 • Hidraulični teleskopski cilindri za podizanje 6 komada
 • Pogonski agregat snage 18,5 Kw
 • Rezervoar ulja cca 250 lit.
 • Klasa tačnosti III
 • Merni opseg:
 • Min=400 kg
 • Max=50000 kg
 • Najmanji podeljak d=20 kg

 

Merni deo vage:

 • Industrijski merni terminal u IP 65 zaštiti
 • Elektromehanički merni pretvarač  u IP 68 zaštiti komada 12;
 • Računar
 • Laserski štampač A4
 • Programsko rešenje za rad sa odvagama

 

Oslanjanje platforme:

Platforma KIP VAGE je smeštena u sopstvenu noseću čeličnu konstrukciju, smeštena na ravnu betonsku površinu ili plitku jamu 500 mm

 

Uslovi montaže:

Pre početka montažnih radova KORISNIK VAGE je dužan da obezbedi:

 • prostoriju(nadstrešnicu) za smeštaj pogonskog dela kip platforme, temelje i prilazne puteve prema tipskom građevinskom projektu , a  isti se ne može koristiti za dobijanje građevinske dozvole
 • trofaznu struju za rad pogonskog agregata, kao i za izvođenje montažnih radova;
 • ulje za hidrauliku cca 250 lit;
 • vozilo bruto težine 40.000 kg, za probno ispitivanje i puštanje u rad KIP VAGE platforme;

 

Garancija:

 • 2(dve) godine na konstrukciju
 • 2(dve) godine na ugrađenu elektroniku