2014. godina

28.04.2014.   Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Vagar a.d.                                 preuzmi dokument

21.05.2014.   Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d.        preuzmi dokument

02.06.2014.   Ažurirani informatori sa Beogradske berze - 02.06.2014                           link

30.06.2014.   Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d.                                     preuzmi dokument

11.07.2014.   Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d.                    preuzmi dokument

14.07.2014.   Godišnji izveštaj za 2013. - Dopuna - Vagar a.d.                              preuzmi dokument